• طراحی معماری
  طراحی معماری
  طراحی فاز 1و فاز 2 معماری ، طراحی نما در سبک ها ی مختلف همراه با انتخاب مصالح مناسب و اخذ تاییدیه از شهرداری در کوتاه ترین زمان طراحی سه بعدی کلیه فضاها اعم از داخلی و خارجی
 • طراحی سازه
  طراحی سازه
  1-انتخاب مناسب مصالح سازه اي و غير سازه اي 2-انتخاب بهترين نوع سقف براي کنترل و پخش بارهاي ثقلي و جانبي 3-انتخاب بهترين و مناسب ترين سيستم لرزه بر جانبي 4-انتخاب بهترين نوع اتصالات 5- تحليل و طراحي دقيق تمام عناصر سازه اي و غير سازه اي مطابق آيين نامه هاي رسمي 6-تهيه ي نقشه هاي د ...
 • طراحی مکانیک
  طراحی مکانیک
  طراحی نفشه های فاز 2 و اجرایی تاسیسات مکانیکی با اخذ تاییدیه از نظام مهندسی در کوتاه ترین زمان
 • طراحی برق
  طراحی برق
  طراحی نفشه های فاز 2 و اجرایی تاسیسات الکتریکی با اخذ تاییدیه از نظام مهندسی در کوتاه ترین زمان